Hoe toon je betrokkenheid tijdens een sollicitatiegesprek? | RED POPPY
Welkom bij Red Poppy - let's have a coffee
Ik heb dit bericht gelezen

Hoe toon je betrokkenheid tijdens een sollicitatiegesprek?

Betrokkenheid op het werk omvat zowel je passie voor de taken die je uitvoert als je verbondenheid met de organisatie. Het gaat om energie putten uit je werk, trots zijn op wat je doet en een hart hebben voor de zaak. Het draait om wederzijds respect, vertrouwen en het delen van de kernwaarden van de organisatie.

Om betrokkenheid te vergroten, volgen hier zes handige tips.

  • Betrokkenheid tonen is gemakkelijker wanneer je daadwerkelijk betrokken bent. Een goede match tussen jouw visie en die van het bedrijf, samen met een passende bedrijfscultuur, is cruciaal tijdens de oriëntatie. Oprechte interesse in het bedrijf vergroot je betrokkenheid en voorkomt dat je jezelf voor de gek houdt. Het is belangrijk om niet te pretenderen betrokken te zijn als dat niet het geval is, aangezien motivatie, toewijding en loyaliteit niet te faken zijn op de lange termijn. Is er een bedrijf waar je vanaf jongs af aan al wilt werken? Komt jouw visie overeen met die van het bedrijf? Welke bedrijfscultuur heerst er? En met wie ga je samenwerken als je wordt aangenomen? Dit zijn vragen waar je best vooraf al eens over nadenkt.
  • Betrokkenheid begint met nieuwsgierigheid naar de functie en het bedrijf. Stel gerust vragen om je oprechte interesse te tonen. Vermijd echter vragen waarop je het antwoord al had kunnen weten. Dit komt over als gebrek aan voorbereiding en kan het stellen van vragen tegenwerken.
  • Laat je betrokkenheid duidelijk zien door middel van non-verbale communicatie. Als je interesse toont, leun je wellicht naar voren en neem je actief deel aan het gesprek. Een open houding en oogcontact dragen ook bij aan het tonen van interesse. Gebruik gebaren om je uitspraken kracht bij te zetten, maar vergeet niet om ook interesse te tonen wanneer je gesprekspartner aan het woord is. Een glimlach op het juiste moment of een bevestigende knik laat zien dat je betrokken bent en meegaat in het gesprek.
  • Laat je betrokkenheid niet alleen zien door te vertellen, maar ook door voorbeelden uit het verleden te delen. Met behulp van de STAR-methode kun je concrete praktijkvoorbeelden geven die aantonen dat je betrokken bent bij je werk. Deze voorbeelden dienen als bewijs voor de werkgever en maken je verhaal geloofwaardiger. Tijdens het sollicitatiegesprek wordt vaak gevraagd waarom je voor de betreffende functie kiest of waarom ze jou moeten aannemen. Dit is het perfecte moment om relevante voorbeelden te geven en je betrokkenheid te tonen. Het is handig om voor het gesprek alvast een aantal voorbeelden op papier te zetten, omdat het lastig kan zijn om ter plekke met relevante voorbeelden te komen.
  • Het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden kan (onbewust) de indruk wekken dat je partijdig bent voor je vorige werkgever. Dit toont net minder betrokkenheid. Als je bijvoorbeeld praat over je vorige werkgever en de buitengewone prestaties van jouw team, is het verleidelijk om woorden als "we" of "ons" te gebruiken. Probeer dit soort taalgebruik te vermijden.
  • Het tonen van kennis over recente ontwikkelingen wordt vaak gezien als een teken van grote betrokkenheid. Wees dus niet terughoudend en laat zien dat je goed geïnformeerd bent.
    Mensen die gepassioneerd zijn over hun werk halen er energie uit en zijn constant bezig met zelfverbetering. Ze blijven op de hoogte door vakbladen te lezen, beurzen te bezoeken en interesse te tonen in de bedrijfsvoering. Je kunt je betrokkenheid bij de organisatie tonen door bijvoorbeeld voorstellen te doen die laten zien dat je op de hoogte bent van wat er binnen het bedrijf speelt. Toon betrokkenheid bij de functie door recente ontwikkelingen in de branche te integreren in jouw verhaal.