Het belang van smalltalk tijdens een sollicitatiegesprek. | RED POPPY
Welkom bij Red Poppy - let's have a coffee
Ik heb dit bericht gelezen

Het belang van smalltalk tijdens een sollicitatiegesprek.

Zoek een gemeenschappelijk onderwerp

Ga op zoek naar overeenkomende interesses en activiteiten, de LinkedIn pagina van jouw gesprekspartner kan hier zeker bij helpen! Bekijk of jullie gemeenschappelijke interesses hebben of er een link kan gevonden worden in het arbeidsverleden.

Toon interesse in je gesprekspartner

Door tijdens jouw binnenkomst te kijken naar het kantoor, kom je misschien wel achter persoonlijke interesses. Vaak bevinden zich in het kantoor ook persoonlijke dingen, zoals foto’s van het gezin of de familie. Tevens kunnen er foto’s staan van de hobby’s van jouw gesprekspartner. Probeer de interesses te koppelen aan je eigen interesses. Uit onderzoek blijkt dat wij mensen aardig vinden die op ons lijken!

Actualiteit

Je hebt natuurlijk niet altijd persoonlijke raakvlakken met je gesprekspartner. Maar geen paniek! In dit geval kan je een gespreksonderwerp vinden in de actualiteit. Zorg er wel voor dat dit gesprek neutraal blijft, je wil niet eindigen in een discussie of meningsverschil.

Laat ook je gesprekspartner aan het woord

Wanneer je gesprekspartner met een onderwerp begint, ga dan mee in het onderwerp en probeer niet te veranderen. Zorg dat je er geen monoloog van maakt, dit kan egoïstisch overkomen. Ben je beiden aan het woord dan creëer je een connectie. Zo kan je beter inschatten of de functie en het bedrijf bij jou passen.

Stiltes zijn oké, zolang ze niet te lang zijn.

Bij te lange stiltes voelen mensen zich snel ongemakkelijk. Probeer dit te vermijden door een volgende vraag te stellen of in te haken op een volgend onderwerp.

Denk het gesprek niet op voorhand uit

Tijdens een small talk ga je op zoek naar gemeenschappelijke interesses. Het is echter niet de bedoeling om een script in je hoofd te hebben van dit gesprek. Hierdoor kan je in paniek raken als er van dit script wordt afgeweken. Wat op zijn beurt geen goeie indruk achter laat.